graph-increase flag book arrow-left-lightarrow-leftarrow-right-lightarrow-rightarrow-thin-left arrow-thin-right browser-search cup heart indicator laptop layers layout-4boxes layout-sideleft mail-heart mail map-pin mixer mouse nav paintbucket pencil-ruler phone picture play video
SmartEdge

Web a intranet Mensy Slovensko

  • Klient: Mensa Slovensko
  • Kategória: Tvorba webstránok | 2015

Tento projekt spočíval v prebudovaní starej webstránky od základov na modernejšiu, responzívnu webstránku a zjednotení niekoľkých samostatných systémov (intranet, fotogaléria, členovia) do jedného, založeného na systéme Drupal.

Súčasťou systému je okrem stránok pre verejnosť aj intranet, ktorý slúži pre Radu Mensy a aj pre všetkých členov na pridávanie nových akcií, testovaní, blogov, noviniek, časopisov a ďalšieho obsahu a tiež ich vzájomnú komunikáciu.

Ďalšou súčasťou, ktorú sme v intranete vyvinuli, je modul pre elektronické voľby, ktorý s pomocou aplikácie SurveyMonkey umožňuje členom voliť elektronicky.

Navštíviť webstránku projektu